• Hvor ser du åbenhed
 • Hvor ser du vilje til justering
 • Hvilke kompetencer,
  færdigheder og viden vil
  du gerne gøre tilgængelig
 • Hvad bliver det muligt for
  barnet at lære om sociale
  omgangsformer
  og deltagelsesbaner
 • Hvilke identitetserfaringer
  bliver mulige for barnet

Hvad er udfordringen?

 • Hvor vil du gerne hen?

Perspektivanalysen

— følelser, samspil og tilknytning

 • Hvilke hypoteser har vi om intentionerne
 • Hvordan opleves det for barnet/børnegruppen
 • Hvordan opleves udfordringen for medarbejderen/lederen
 • Hvordan opleves det for forældrene/øvrige

Organisering af læringsmiljøet

 • Hvordan ser jeres organisering og
  planlægning ud
 • Det fysiske og relationelle læringsmiljø
  – skal der justeres
 • Hvilke pædagogiske principper har vi i
  forhold til udfordringen

Nye erkendelser

 • Hvad kan vi lære, og hvordan
  kan vi bruge den læring
 • Hvad gør du i morgen
 • Hvad er tegnene på, at du er på rette spor